Svensk politik

 

Sverige är, som de flesta vet, en demokrati. Det är folkvalda i riksdagen som har makten med regeringen som huvudstyre där statsministern styr. Våran statsminister är för tillfället Fredrik Reinfeldt. Statschefen är våran nuvarande kung, Carl XVI Gustaf. Kungen har dock inte någon bestämmande roll inom politiken, den är snarare enbart ceremoniell. Sverige har fyra grundlagar som är tänkta att på övergripande nivå styra vårt samhälle. Dessa är regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsföroordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. För att ändra dessa grundlagar krävs en lång process, mycket längre än vid ändring av andra lagar.

Den svenska politiken som vi känner till den idag grundades runt år 1920. Den grundades av den svenska parlamentarisk demokratin.

Svenska politiska partier

Till en början fanns i den svenska riksdagen ett liberalkonservativt parti, ett socialliberalt parti, ett socialdemokratiskt och ett kommunistiskt parti. Denna struktur har dock kommit att förändras under senare år och idag finns samma ideologier fast inte samma partier. Det finns även nu fler partier i riksdagen. På senare år har partier som miljöpartiet, kristdemokraterna och sverigedemokraterna tagit sig in i riksdagen. Det största partiet, med flest anhängare, i Sverige är Socialdemokraterna följt av Moderaterna. Dessa två partier har flest platser i riksdagen (totalt 349 riksdagsplatser). Man kan fråga sig varför inte Socialdemokraterna styr Sverige när de trots allt är det största partiet. Det är här som de två "blocken" kommer in.

De två blocken består av alliansen och de rödgröna. Alliansen består av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. De rödgröna består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet (Sverigedemokraterna ingår inte i något block). Trots att Socialdemokraterna är det största partiet så styr dom inte Sverige på grund av att alliansen fick flest antal röster förra valet (175). Det största partiet inom alliansen är Moderaterna, därav är det Moderaterna som stryr Sverige just nu.

Styret i enskilda kommuner kan variera. Det är inte en självklarhet att en viss kommun styrs av Moderaterna utan kan även styras av exempelvis Socialdemokraterna. 

Den svenska politikens historia

Kungarna i Sveriges historia har alltid rådfrågat mäktiga folk runt om i riket. Men man tror att det var först år 1435 som det första riktiga "politiska" mötet ägde rum i Arboga, denna händelse har kommit att kallas Arboga riksmöte. Makten som riksdagen besitter har under tiden förändrats markant och från och med år 1680 fram tills tidigt 1900-tal styrdes Sverige av enväldig monarki.

Parlamentarism (den mer moderna politiken) infördes först under 1917 och år 1921 hölls det första valet efter att allmän rösträtt hade inrättats år 1918.